Щит

Hľadáme vzťah medzi rukopisom a charakterom človeka

V ére informačných technológií a e-mailov sa ručne vyrobené záznamy v každodennom živote prakticky nenachádzajú. Aj triviálne zoznamy pred odchodom do obchodu si radšej urobíme do mobilného telefónu poznámky, ako by sme mali písať na kúsok papiera. Počítačová doba úplne vymazala predstavu, že rukopis a znak stále úzko súvisia.

Obsah článku

Definovanie entity osoba podľa jeho rukopisu

Chcete vedieť, aký človek je pred vami? Požiadajte osobu, aby napísala niekoľko riadkov ručne, a analyzujte spôsob písania. Poznanie niekoľkých zaujímavých podrobností vám pomôže presne určiť, aký je váš nový priateľ.

Hľadáme vzťah medzi rukopisom a charakterom človeka

Aj jeho banálny podpis môže povedať niečo zaujímavé o autorovi listu. A nepredpokladajte, že definovanie znaku rukopisom je niečo klamné.

Aj banálny tlak na pero alebo ceruzku môže v skutočnosti naznačovať temperament spisovateľa. A ak včas rozpoznáte vedúce črty jeho postavy, budete presne vedieť, ako sa s touto osobou správať.

Takže predpokladajme, že máte vlastnoručný záznam, ktorý pre vás urobila veľmi zaujímavá osoba. Hlavná vec je, že list obsahuje aspoň niekoľko riadkov (inak bude ťažké ho analyzovať), a nešlo o blahoželanie (zvyčajne sa ich snažia zámerne krásne a kaligraficky podpísať). Blahoželáme! Máte cennú kópiu, pomocou ktorej môžete ľahko a presne určiť charakterové vlastnosti autora po vykonaní nezávislého mini vyšetrenia .

Ako správne určiť rukopis osoby? Mali by sa zohľadniť všetky nuansy vizuálnej štylistiky listu.

Šikmý typ znaku

Hľadáme vzťah medzi rukopisom a charakterom človeka
 • Mierny sklon doľava signalizuje, že jeho autor má sklon klásť do popredia svoje záujmy a v živote sa osobitne nespolieha na verejnú mienku. Možno máte do činenia aj s prísnym kritikom, ktorý si nenechá ujsť príležitosť vysmievať sa vám pri najmenšom dohľade z vašej strany;
 • Silný sklon vľavo je charakteristický pre niekoho, kto má skutočný životný postojfúzatý vtip existujú dva názory: môj a nesprávny ;
 • Mierny sklon doprava je všadeprítomný a prakticky nič neznamená. Azda iba to, že jeho autorom bol usilovný žiak na základnej škole. A ak vezmeme do úvahy, že prenášame väčšinu svojich charakterových vlastností z detstva do dospelosti, možno je tento človek stále zodpovedný a výkonný až dodnes;
 • Silný náklon doprava naznačuje, že pri riešení svojich problémov čelíte mimoriadne cieľavedomej a vytrvalej osobe. Ak to váš muž napíše, je veľmi pravdepodobné, že je veľmi milostný, vášnivý a žiarli v srdcových záležitostiach ;
 • Rukopis bez sklonu (rovný a zvislý) naznačuje, že ste zriedkavo tvrdohlavý človek. Nie je naklonený impulzívnym rozhodnutiam, má ostré analytické myslenie, skôr ako z toho vyvodí akékoľvek závery, snaží sa úplne pochopiť podrobnosti situácie. Naznačuje to tiež, že človek je pri všetkých svojich činoch a činoch mimoriadne obozretný a opatrný.

Typ znaku šírky okraja

Hľadáme vzťah medzi rukopisom a charakterom človeka
 • Úzke okraje vľavo naľavo naznačujú, že pred vami je dosť chamtivý a malicherný človek. Niekedy ju tieto vlastnosti môžu hraničiť s lakomosťou. Ak sú marže mierne úzke, je pravdepodobné, že daná osoba je jednoducho skromná a skôr konzervatívna v utrácaní;
 • Na druhej strane široké okraje hovoria o širokej duši jeho autora. Nie vždy to však je dôvod na obdiv. Čím širšie sú polia, tým viac sa osobnosť prikláňa k skutočnému pátosu, sybarizmu a túžbe chváliť sa. Všeobecne je toto znamenie veľmi dobré - zjavne tejto osobe nemôžete vyčítať, ak chýba veľkorysosť. Možno ho charakterizuje aj neustála túžba obklopiť blízkych luxusom.

Typ znaku v smere riadku

Hľadáme vzťah medzi rukopisom a charakterom človeka
 • Priame čiary naznačujú, že ich napísal dosť priamy, čestný a pokojný človek. Má primerané sebavedomie a je náchylný na produktívne uvažovanie. Taktiež celkom realisticky hodnotí svoje schopnosti a neustále porovnáva, čo chce, s realitou;
 • Čiary smerujúce nahor naznačujú, že ich nakreslil buď nenapraviteľný optimista, alebo niekto, kto má absolútne neprimeranú, extrémne nadhodnotenú dôležitosť;
 • Čiary, ktoré sa plazia dole, na rozdiel od predchádzajúceho bodu patria osobe, ktorá nevidí nič dobré ani v súčasnosti ani v budúcnosti. Môže byť tiež uzavretý na pozadí nízkej sebaúcty (navyše bez objektívnych dôvodov);
 • Tanec , vlnovky označujú osobu, ktorá je tvrdohlavá, všímavá, prefíkaná a má sklon k dobrodružstvu. Tento človek môže často klamať ostatných, ale jeho klamstvá sú často neškodné a dá sa to skôr pripísaťfantázie. Zakrivené čiary tiež označujú niekoho, koho nálada sa neustále mení.

Analýza tlaku

Príklad znaku rukopisu sa dá určiť aj tak, že budete venovať pozornosť tlaku. Nemalo by sa to však brať do úvahy, ak sú čiary nakreslené bežným guľôčkovým perom.

Má zmysel analyzovať tlak, ak uvidíte slová napísané perom:

Hľadáme vzťah medzi rukopisom a charakterom človeka
 1. Ľahký tlak je typický pre kreatívnych, romantických ľudí, snílkov, viac introvertov ako extrovertov. Ako dobrý príklad si môžete pozrieť rukopisy veľkého ruského básnika - Alexandra Sergejeviča Puškina;
 2. Silný tlak znamená, že čelíte mimoriadne energickému, pracovitému a cieľavedomému človeku. Môže mať veľa priateľov a ľahko nadväzuje nové kontakty. Táto osobnosť je viac extrovertná ako introvertná. Ale tu je dôležité vziať do úvahy jednu dôležitú nuansu - ak človek píše s citom a predmet listu ho úprimne unesie, tlak bude takmer vždy silný, a to neznamená nič zvláštne.

Ďalšou nuansou určovania znaku rukopisom je analýza prepojenosti písmen

Hľadáme vzťah medzi rukopisom a charakterom človeka
 • Všetky písmená sú spojené - pred vami je priamy človek s rozvinutým logickým myslením. S najväčšou pravdepodobnosťou vie, ako konštruktívne kritizovať a argumentovať v akomkoľvek ohľade. Je celkom dobrodružný a môže v živote dosiahnuť určitý úspech;
 • Písmená sú zviazané každé po 3-4, ostatné sú roztrhané - tento rukopis je typický pre vyrovnaných a vytrvalých ľudí. Ľudia okolo nich často obdivujú ich odvahu, bezkonfliktnosť a vnútornú silu. Pri určitých debatách a diskusiách často pôsobia ako mierové sily;
 • Každé písmeno osobitne - takíto ľudia majú sklon k obraznému mysleniu, majú dobre vyvinutú intuíciu a tvorivú sériu. Často zostávajú sami so svojimi myšlienkami, radi fantazírujú a snívajú. Niektorí jedinci tohto typu osobnosti sú závislí od mystiky a filozofie. Vyznačujú sa jemnou mentálnou organizáciou a bohatým vnútorným svetom.

Výška a veľkosť písmen nie je určujúcim faktorom, ale ak je autor správy v pomerne mladom veku (25 - 45 rokov), môže o ňom tento aspekt rukopisu povedať aj niečo tajné a zaujímavé. Upozorňujeme, že ak človek napíše niečo dôležité, písmená sa môžu zväčšovať.

Môže to byť spojené aj so zrakovým postihnutím so starnutím:

 • Veľké písmená označujú vodcovské kvality ich autora. Ľudia, ktorí píšu veľké texty, sú zvyčajne emotívni, otvorení a otvorení ostatným;
 • Stredné písmená neobsahujú nijaké tajné informácie o autorovi a vyskytujú sa najčastejšie;
 • Malé písmená môžu signalizovať utajenie, malichernosť, izoláciu a zdržanlivosť autora.

Tvar písmena

Hľadáme vzťah medzi rukopisom a charakterom človeka

Zaoblený tvar písmen hovorí o absencii konfliktov, súlade a vnútornej mäkkosti autora. Je ľahké sa s takými osobnosťami zoznámiť, nadviazať kontakt a komunikovať. Vždy nájdu kompromis.

Zároveň zriedka dosahujú očividný úspech, pretože je pre nich ťažké dosiahnuť svoj cieľ; Uhlový tvar písmen naznačuje, že autor listu je skutočný egoista.

Tí, ktorých špičky písmen v liste sú nasmerované, sa nezaujímajú o pohľad niekoho iného, ​​vždy sa riadia iba vlastnými potrebami. Takýto človek neznáša učenie a vo všetkom sa považuje za pravdu. Ako rozpoznať charakter človeka podľa jeho rukopisu?

Stačí si všimnúť všetky body a dívať sa na písmeno si dáte tú námahu, aby ste im adekvátne zodpovedali. A nechajte sa obklopiť iba ľuďmi s pozitívnou dispozíciou!

Истина и плевелы

Predchádzajúci príspevok Šalát zo šampiňónov a kuracích pŕs: recepty a tajomstvá varenia
Nasledujúci príspevok Ako sa stať učiteľom, a to aj bez pedagogického vzdelania?